Δωρεές

ALPHA BANK
Αρ. Λογαριασμού 988 00 2002 001382
IBAN GR41 0140 9880 9880 0200 2001 382
BIC CRBAGRAA XXX
ΦΙΛΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ-Η ΑΡΜΟΝΙΑ

Μετά την κατάθεσή σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο armonia.anosia@gmail.com

Συμπαραστάτες - Χορηγοί